Een klacht indienen bij Corné Baijens Advies
Corné Baijens Advies hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Heeft u schade geleden of heeft onze dienstverlening niet aan uw verwachtingen voldaan? Dien dan een klacht bij ons in. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. Hieronder vindt u onze klachtenprocedure.

Hoe kunt u een klacht bij ons indienen?
Hebt u een klacht? Dan kunt u uw klacht mailen naar info@cornebaijensadvies.nl, of een brief sturen naar:
Corné Baijens Advies t.a.v. afdeling Klachten Oude Tilburgsebaan 20 4849 PN Dorst

Wanneer wikkelen wij uw klacht af?
U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten. Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk de klacht af te handelen. Wij wikkelen de klacht uiterlijk binnen zes weken af. Als we meer tijd nodig hebben om de vraag te beantwoorden, dan laten we u dit tijdig weten.

Niet tevreden over de afwikkeling van uw klacht?
Wij streven ernaar om bij elke klacht een passende oplossing te bieden. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten. Dit noemen wij een vervolgklacht. Wij vragen u om duidelijk te beschrijven waarom de eerste klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld. Uw vervolgklacht wordt beantwoord door de directie.

Het Klachteninstituut Dienstverlening (Kifid)
Indien de afwikkeling van de vervolgklacht ook niet resulteert in een voor u passende oplossing, dan kunt u uw klacht desgewenst schriftelijk voorleggen aan:

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG
Internet : www.kifid.nl