Pensioen en Lijfrente Corne Baijens Advies Onafhankelijke AdviseurPensioen en lijfrente

In Nederland kennen we 3 pijlers waarop de oudedagsvoorzieningen rusten:

AOW
De eerste pijler is de AOW. Deze is geregeld door de overheid. Hieraan nemen we automatisch deel op moment dat we in Nederland ingeschreven staan. Het systeem is erop gebaseerd dat de werkenden van nu de kosten opbrengen voor degenen die nu van de welverdiende AOW genieten. Omdat we steeds ouder worden, wordt de groep AOW-ers wel steeds groter ten opzichte van de groep werkenden. We zien dan ook dat deze regeling steeds verder versobert.

Pensioen
De tweede pijler is het pensioen dat via de werkgever geregeld is. In veel gevallen is er via de werkgever een regeling getroffen waarbij de werknemer voor zichzelf een aanvulling op de AOW spaart. Hier zijn diverse regelingen, mogelijkheden en varianten voor. Soms bieden deze regelingen ook nog de mogelijkheid om aanvullend te sparen. In veel gevallen worden er in deze pensioenregelingen ook voorzieningen getroffen voor het geval de werknemer arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Ieder jaar ontvangt u van de pensioenuitvoerder een Uniform Pensioen Overzicht waarin uw persoonlijke situatie vermeld staat.

Privé voorzieningen
De derde pijler zijn de regelingen die u zelf privé heeft getroffen om te sparen voor later. Deze kunnen best veelomvattend zijn. Wat betreft spaarloon zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen die dit omgezet hebben in een lijfrenteverzekering. Inmiddels wordt deze ook weer omgezet naar een geblokkeerde (lijfrente)bankrekening. Het kan ook een gewoon spaargeld zijn dat op u op de bank heeft staan. Het besteedbaar inkomen dat u vanaf uw pensioenleeftijd heeft, wordt natuurlijk bepaald door wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Mensen met een eigen woning zullen daarom eerder geneigd zijn om af te gaan lossen. Door ervoor te zorgen dat de woonlasten zo laag mogelijk zijn, kun je met minder inkomen rondkomen als je met pensioen bent.

Al met al een veelomvattend gebied van de advisering. Binnen mijn netwerk kan ik u in contact brengen met specialisten die u hier verder in kunnen helpen.